Oxidación de monóxido de carbono en perovskita Lacoo3